Teknologia tukee asumisratkaisuja

Nykyasuminen saa vaikutteita ja mahdollisuuksia teknologian hyödyntämisestä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kehittynyt teknologia vaikuttaa sekä asuntojen suunnittelemiseen että niiden rakentamiseen ja lopulta erilaisiin asumisratkaisuihin. Ennen kaikkea teknologia helpottaa asumista. Sen avulla voi vaikkapa hallita erilaisia toimintoja silloin, kun ei ole kotona tai esimerkiksi hoitaa lämmitysjärjestelmää, ilmastointia tai äänentoistoa.

Yhteisöasumisessa digitaalisuus helpottaa esimerkiksi tilojen varaamista, tavaroiden lainaamista ja ylipäänsä yhteydenpitoa asukkaiden välillä. Monenlaisen teknologian kehitys tulee vauhdittumaan ja sen käyttö arkipäiväistymäänentisestään. Tämän kehityskulun on toisinaan nähty olevan uhka ihmisten välisille suhteille, mutta toisaalta teknologian voidaan nähdä olevan elämää helpottava tekijä, joka vapauttaa aikaa esimerkiksi juuri ihmissuhteisiin panostamiselle ja omille tärkeiksi koetuille harrastuksille.

Asumisen digitalisaatio on vasta alussa, ja se pitää sisällään mahdollisuuksia, joita ei vielä voi edes kuvitella. Joskus aikoinaan alansa huippua oli arkea helpottava mikroaaltouuni, myöhemmin uutuutena ihmeteltiin matkapuhelinta ja pöytätietokonetta. Nyt nämä ovat arkipäiväistyneet, ja samoin käynee monelle muulle asumismukavuutta lisäävälle innovaatiolle. Lopulta päämäärä kaikille on yhteinen: tavoitteena on viihtyisä asuminen ja entistä sujuvampi arki.

Lopulta innovaatioista pärjännevät ne, jotka paitsi vaikuttavat myönteisesti asumiseen, myös joustavat ja mukautuvat erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Kun jokainen voi valita tarjonnasta itselleen parhaiten sopivat vaihtoehdot, eläminen helpottuu aidosti, eikä kyse ole vain näennäishelpotuksista tai turhista, kalliiksi tulevista investoinneista. Älykäs koti ottaa huomioon asukkaansa, eikä päin vastoin niin, että asukas joutuisi väkisin mukautumaan kotinsa ominaisuuksiin.

Teknologiaan kannattaa asumisessakin siis suhtautua uteliaasti, ennakkoluulottomasti ja myönteisesti. Tieto auttaa ymmärtämään laajempia konteksteja, joten silmät ja korvat on syytä pitää valppaina. Kaikki eivät ole luonteeltaan niitä, jotka haluavat kulkea eturintamassa, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Ei tarvitsekaan. Innovaatioita voi seurailla sivusta ja harkita kaikessa rauhassa. Liika ehdottomuus ja torjuvuus koituvat kuitenkin lopulta vahingoksi vain omalle asumismukavuudelle, joten sellaista asennoitumista on viisasta välttää.